فرم درخواست نمایندگی

گچ مروارید خراسان


بهترین گچ ایران


در صورت تمایل به درخواست نمایندگی فرم مربوطه را تکمیل نمایید

نام ونام خانوادگی (الزامی)

شماره تلفن ثابت(با کد)

تلفن همراه (الزامی)

شهر (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

آدرس (الزامی)

شرح سابقه (الزامی)

متراژ مغازه و انبار (الزامی)

 مشتریان ما

شهرداری ها و مراکز تجاری از زمره مشتریان ما می باشند