صفحه اصلیسفارش آنلاین
  • وزن (تن)
  • قیمت هر کیسه
  • قیمت کل
  • حمل و نقل
  • پیش فاکتور نهایی
ردیف محصول وزن قیمت توضیحات
1
گچ‌ سفید مخصوص سفید کاری
کیسه ۴۰ کیلویی 12000 تومان
برای کلی فروشی (فروش بالای یک کامیون)
2
گچ‌ سفید مخصوص سفید کاری
کیسه ۳۰ کیلویی 10000 تومان
برای کلی فروشی (فروش بالای یک کامیون)
3
گچ زیر کار
کیسه 40 کیلویی 10000 تومان
برای کلی فروشی
4
گچ زیر کار
کیسه ۳۰ کیلویی 8500 تومان
برای کلی فروشی
5
گچ‌ سفید مخصوص سفید کاری
کیسه ۴۰ کیلویی 12500 تومان
برای خرده فروشی
6
گچ‌ سفید مخصوص سفید کاری
کیسه ۳۰ کیلویی 10500 تومان
برای خرده فروشی
7
گچ زیر کار
کیسه 40 کیلویی 10500 تومان
برای خرده فروشی
8
گچ زیر کار
کیسه ۳۰ کیلویی 9000 تومان
برای خرده فروشی